MVO

Maatschappelijk Bewust Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent als bedrijf je verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Je maakt bewuste keuzes om een balans te vinden tussen People, Planet en Profit. Bij GNS Nederland wordt MVO al jaren bewust en nadrukkelijk ingebed in de bedrijfsvoering. Ieder jaar worden meetbare doelen gesteld én maatregelen genomen deze te realiseren. Hoe klein de resultaten afzonderlijk soms lijken, opgeteld komen we elk jaar steeds weer tot verrassende verbeteringen op het gebied van de 3 P’s.

MVO is inmiddels bij GNS zo vanzelfsprekend dat dit niet als belastend maar juist als motiverend beschouwd wordt. Een paar voorbeelden waarop wij bij GNS Nederland, MVO ervaren en handen en voeten geven:

  • Vragen zuinig om te gaan met brandstof wordt niet als straf ervaren maar leidt tot een gezonde onderlinge competitie met uiteindelijk het milieu als winnaar. Uiteraard zijn al onze bedrijfswagens voorzien van Euro 6 motoren.
  • Het nemen van veiligheidsmaatregelen werkt niet tegen mensen maar geeft ze de overtuiging dat we zuinig op ze zijn.
  • Niet alleen klanten en leveranciers vragen de correspondentie te laten verlopen via email maar ze ook deelgenoot maken van hun bijdrage aan een beter milieu. Dit laatste versterkt de band en geeft – in een aantal gevallen – de aanzet voor MVO bij anderen.
  • Niet alleen afvalstromen scheiden maar ook nadenken hoe we minder afval kunnen produceren en op welke manier we zaken kunnen hergebruiken.
  • Afspraken maken met leveranciers over de wijze van verpakken en het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen.
  • En natuurlijk zonnepanelenprettige werksfeerled verlichting en de verwarming een graadje lager….

Naast de “harde kant” neemt GNS ook haar verantwoordelijkheid als het gaat om de maatschappelijke omgeving. Zo worden werkzaamheden waar mogelijk ondergebracht bij sociale werkvoorziening en ondersteunen we verenigingen en organisaties op sportief, maatschappelijk en cultureel gebied.

MVO: Natuurlijk toch?

Neem contact met ons op.

Leuk om iets van u te horen!

Heeft u een vraag?
Klik op de email link hieronder of vul het contactformulier in.
U kunt ons natuurlijk ook altijd even bellen!
Geen verkoop aan particulieren

info@gns-nederland.nl +31 40 368 22 70
Sluiten